Креативност

Следвайки новите технологии и постижения, ползвайки различни техники на работа и вземайки предвид очакванията на нашите клиенти, фирмата ни непрекъснато открива нови ефекти и различни видове пране.

В нашата лаборотория е възможно да се изработят всички цветове по желание от клиента. И за минимално време осигуряваме максимална продуктивност.

Мишина за боядисване на дрехи Боркро технология за боядисване Мишина за боядисване на дрехи  Мишина за боядисване на дрехи