Условия за ползване

Политика за защита на личните данни на Боркро Текстилно Пране ООД

Цялата информация за предоставена ни от Вас се съхранява и опазва съобразен по най-високите стандарти, чрез създадени стриктни процедури и правила за защита на личните данни. Пълно описание може да намерите тук.

Европейският съюз прие един документ, наречен Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г., за краткост „Регламента“, с цел да защити използването на личните данни. Според Регламента „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифициран. Използването на Вашите лични данни Регламентът нарича ”обработване” и това може да бъде не само събирането им от нас, когато ползвате услугите на сайта www.borkro.com („услугите“), но и всяко друго действие с тях.

Нашите принципи за защита на личните данни

• Законосъобразност и прозрачност
Обработваме личните данни в съответствие със закона и по честен и прозрачен начин:
а) с цел да спазим задълженията си към Вас, когато Ви предоставяме нашите услуги;
б) с Ваше съгласие, когато това е необходимо;
в) с цел легитимно осъществяване на дейността ни; или
г) с друга законосъобразна цел.
Вие сам решавате дали и как да използвате услугите ни. Регистрационните форми, които попълвате имат обозначени задължителни полета, без които е невъзможно да Ви предоставим съответната услуга или част от нея, но всичко друго решавате Вие.

• Право на информиран избор
Винаги Ви предоставяме точна информация и Ви даваме право на избор за типа лични данни, които събираме от Вас, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме Вашите лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с нашата Политика за защита на личните данни или с конкретни уведомления, свързани с нашите услуги.

• Достъп до данните Ви
Предоставяме Ви разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на споделените с нас твои лични данни. Ако желаете да получите тази информация – пишете ни от имейла, с който сте се регистрирали при нас на contact@borkro.com с вашето искане.

• Ограничение на целите
Използваме Вашите лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

• Сигурност на данните
За да защитим Вашите лични данни от злоупотреби, прилагаме строги мерки за защита на информацията, която ние съхраняваме и изискваме същото ниво на сигурност от нашите партньори, на които я предоставяме, за да изпълним поетите към Вас задължения.

Как използваме Вашите данни

Боркро Текстилно Пране ООД събира и използва Вашата лична информация, за да можем да изпълним задълженията си към Вас като потребител на нашите услуги. Ето няколко примера как го правим:

Използваме Вашите лични данни за да можем да изпълним задълженията си към Вас. Данните са ни необходими, за да можем да поддържаме активна комуникация с Вас във връзка с нашите услуги. Ние ще се свързваме с вас чрез имейл, телефон, социален канал или др. В случай, че не желаете да получавате за бъдеще подобни съобщения може да се откажете като ни пишете от имейла, с който сте се регистрирали при нас на contact@borkro.com с вашето искане.

За да осигурим, че можете да ползвате сайта на Боркро Текстилно Пране ООД, поддържаме точни данни за връзка и регистрация, осигуряваме цялостна потребителска поддръжка, предлагаме Ви услуги и функции, към които проявявате интерес.

Ние се грижим за сигурността на Вашата информация, която се съхранява при нас. Когато взаимодействате с нас, ние се задължаваме да предприемем разумни стъпки за проверка на вашата самоличност.

Какви Ваши данни събираме

Личните данни, които събираме от Вас, зависят от услугите, които използвате и може да включват следното:

Информация, която предоставяте директно

  • Информация за обратна връзка с Вас (например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка).
  • Демографски данни – например държавата, в която живеете, пол, обща информация за образованието Ви.
  • Друга уникална идентифицираща информация – например данни, които ни предоставяте при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата или други канали за обслужване на потребители, отговори на въпроси от потребителски анкети или конкурси, както и допълнителна информация, която събираме за улесняване на предоставянето на нашите услуги и за да отговорим на запитванията Ви.

Не сте длъжни да споделяте личните си данни, които изискваме, въпреки че в някои случаи, ако изберете да не споделите тази информация, няма да можем да Ви предоставим нашите услуги, определени специализирани функции или да отговорим ефективно на запитванията Ви.

Не събираме и няма да събираме лични данни, които имат връзка с религиозна и етническа принадлежност, политически възгледи, здравословно състояние, сексуална ориентация.

Информация от трети страни

  • Получаваме информация от трети страни, която смятаме за достоверна и която е обществено достъпна. Подобна информация са лични данни като име, адрес, имейл адрес, интереси и определени демографски данни.
  • За да предлагаме определени услуги на корпоративно ниво, получаваме вашите фирмени данни за контакт от определено длъжностно лице от вашата организация. При необходимост може да използваме информация, предоставена от Вас или ваши колеги, заедно с информация от обществено достъпни и други онлайн и офлайн източници, за да влезем във връзка с Вас относно предоставяните от нас услуги.

Събираме личните Ви данни, когато използвате нашите услуги или когато комуникирате с нас по телефон, мейл, скайп и всички модерни начини за общуване.

Как опазваме данните Ви

В Боркро Текстилно Пране ООД въведохме разумни технически и административни мерки за опазване на личните данни, които обработваме, за да сме сигурни че неоправомощени лица нямат достъп до тях и да не позволим изтичането им, както и за да гарантираме правилно им използване съгласно закона и за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.

Как споделяме Вашите данни

Споделяме личните Ви данни само така:

Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на услугите съгласно нашите указания.

Спазване на закона

Можем да споделяме личните Ви данни, ако сме длъжни да: (а) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи; (б) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; (в) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; или (г) да защитим правата или личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.

Как можете да получавате допълнителна информация от нас

  • На посочения от Вас имейл могат да Ви бъдат изпращани допълнителни данни и полезна инфорамция свързана с нашите услуги.
  • Ако не искате да получавате по имейл допълнителна информация от нас, можете да се откажете от получаването и, като ни изпратите имейл на contact@borkro.com

Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни

Използваме и позволяваме на определени други компании да използват бисквитки, уеб отметки и други подобни технологии („автоматични инструменти за събиране на данни“) във връзка с нашите услуги.
Повече информация за инструментите за автоматично събиране на данни ще намерите на адрес: www.allaboutcookies.org.

• „Бисквитките“ и личните данни
Личните данни, които са събрани от „бисквитките“, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица.

• Изтриване на „бисквитки“ и отказ
Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

Имайте предвид, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът ви до някои функции и части от съдържание в Боркро Текстилно Пране ООД.

Ако искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите ви, посетете на www.youronlinechoices.eu/bg

Cookies и социални мрежи

Нашият уебсайт може да включва функционалности за социални мрежи и канали като например facebook, Linkedin, youtube, instagram или други. Тези функционалности могат да събират чрез Cookies информация за вас като IP адреса ви, уебсайтове, които посещавате. Правилата за обработка на информация чрез тези канали се уреждат от правилата на дружествата, които ги управляват и предоставят функционалността.

Линкове към други сайтове

На страницата на Боркро Текстилно Пране ООД може да се съдържат линкове и препратки към множество външни сайтове, на които не важат нашите правила за Поверителност на личните данни. Моля информирайте се за политиките, когато попадате на такива уебсайтове, защото ние нямаме контрол над тях. Ние не носим отговорност за политиките и практиките на чужди за нас дружества.

Упражняване на Вашите права и връзка с нас

Имате право на достъп до всички лични данни, които си ни предоставил, или които съхраняваме за Вас. Имате право също така да заявите коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните Ви данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването им. В определени случаи искането Ви може да бъде отхвърлено въз основа на закон, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице, или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

Можете да поискате от нас потвърждение за това дали обработваме Вашите лични данни и ако отговорът е да, да поискате достъп до тях. Това става като изпратите искане до нас на имейла или адреса посочени по-долу.

Можете да поискате от нас да поправим твои неточни лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

Ако обработваме Вашите данни на основание наш легитимен интерес, Вие имате право да възразите по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

При определени обстоятелства е възможно да поискате от нас да изтрием Вашите личните данни и ако законът ни го позволява ние ще направим това в най-кратки срокове. В такъв случай вече няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

Можете да поискате от нас ограничаване в обработването на личните Ви данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

При определени обстоятелства е възможно да имате право да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат) и да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

Ако мислите, че Вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, моля свържете се с нас, за да видим как да решим въпроса.
Можете да се свържете и с местните органи по защита на личните данни и да подадете жалба при тях, по-специално ако живеете в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство, или на мястото на предполагаемото нарушение.

В България това е Комисията за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Тел: 00359 2 9153518

Свържете се с нас

Ние в Боркро Текстилно Пране ООД ценим Вашето мнение. Ако имате въпроси или притеснения относно нашата Политика за защита на личните данни, събирането и използването на Вашите лични данни или във връзка с евентуално нарушение на закона за защита на личните данни, можете да се свържете с нас на:

Имейл: contact@borkro.com
„Боркро Текстилно Пране“ ООД, ЕИК 115764147
Адрес :
гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ 57
4000 Пловдив

Промени в нашата Политика за защита на личните данни

Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на Вашите лични данни, ще Ви уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от юли 2020 г.

Тази Политика за защита на личните данни не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или функции на социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп през връзки, предоставяни чрез нашия уебсайт за Ваше удобство. Съветваме Ви да се запознаете с политиката за поверителност на всеки сайт, в който влизате, преди да позволите събиране на данни за Вас.